Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
  • 020-5312346
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Privacy

Persoonsgegevens die wij bewaren
Driessen & Rappange Verzekeringen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer, kenteken, salarisgegevens en burgerservicenummer (BSN).

Waarvoor wij gegevens gebruiken
Driessen & Rappange Verzekeringen kan uw persoonsgegevens gebruiken voor:
- het onderhouden van de relatie met u;
- de uitvoering van onze dienstverlening;
- het informeren over wijzigingen;
- het afhandelen van schadeclaims;
- het voldoen aan wet- en regelgeving

Delen met anderen
Driessen & Rappange Verzekeringen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaren wij uw gegevens
Driessen & Rappange Verzekeringen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@driessenrappange.nl.

Beveiliging
Driessen & Rappange Verzekeringen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Driessen & Rappange Verzekeringen draagt zorg voor een beveiligde internetverbinding aan de hand van diverse SSL-certificaten.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Wijziging van dit privacy statement
Driessen & Rappange Verzekeringen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit privacy statement op onze website regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.