Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
  • 020-5312346
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Pensioen

Financiële planning en pensioen Het is een onderdeel van ons vak, dat heel dicht aanligt tegen de hypotheekadvisering. En het sparen en beleggen. Het is feitelijk een samenvoeging van alle onderdelen. Gaan we bij een hypotheek uit van een vast lastenpatroon, bij financiële planning gaan we uit van een gewenst inkomen.

Er wordt dus niet uitgegaan van een maandlast, maar van het gewenste inkomen dat over moet blijven. En hoe we dat kunnen bereiken. Voor de periode ná uw pensioendatum speelt natuurlijk uw 'pensioenregeling' een belangrijke rol. Maar daarvoor, en daarna, spelen uw lasten en uw overige inkomsten een maatgevende rol.

Om het heel makkelijk voor te stellen:
Stap 1: het invoeren van uw huidige inkomensgegevens en de inkomens zoals u die in de toekomst verwacht.

Stap 2: het invoeren van de huidige lasten en de momenten waarop die kunnen wijzigen.

Stap 3: het opgeven van het gewenste netto inkomen, zoals u dat nu en in de toekomst ziet.

Waarna wij gaan rekenen, vergelijken en begroten. Dat klinkt veel eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Dat jaar voor jaar doorrekenen kan dan ook uitsluitend met behulp van geavanceerde computerprogramma’s.

Maar samenvattend is financiële planning het vak, dat laat zien hoe uw besteedbare inkomen zich van jaar tot jaar ontwikkelt. Om daarna te gaan zoeken naar oplossingen om het 'gewenste' netto-inkomen te kunnen bereiken.