Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
  • 020-5312346
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Nederlandse partners hebben vaak ruzie over geld

Verschilt jouw kijk op geld van die van je partner?

Partners verschillen soms van mening over hoe het geld te besteden, maar de meeste partners niet. De meeste partners zitten op één lijn.

Een kwart van de Nederlandse partners heeft weleens ruzie over geld. Natuurlijk gaat het om de manier van omgaan met geld. Met andere woorden, waar wordt het geld aan uitgegeven en waar juist niet aan? Maar de meeste meningsverschillen gaan volgens het Nibud over het bezuinigen.

Waar gaan de ruzies over?

Besparen op de maandelijkse vaste lasten is zeer effectief. Ook bij kleine bedragen gaat het vaak toch om honderden euro’s per jaar. Maar door bezuinigingen komt de pijn vaak vooral bij een van de partners te liggen. Dat maakt bezuinigen lastig. Ieder heeft eigen zaken die hij of zij belangrijk vindt. Ook het bestedingspatroon is een punt van discussie. Vooral in gezinnen waar grote moeite wordt gedaan om rond te komen. Betalingsproblemen zorgen voor spanningen, die partners soms botvieren op hun vertrouwde partner.

Geldzaken worden wel steeds vaker samen gedaan

Een derde van de partners houdt zich samen bezig met de geldzaken. Ook hebben ze vaker een gezamenlijke rekening naast de privérekening. De gezamenlijke rekeningen worden gebruikt voor de rekeningen, het kopen van meubels en witgoed en de boodschappen. De privérekeningen gebruiken partners vooral voor het betalen van cadeaus, de telefoonrekening, kleding en de zorgverzekering.

Inkomsten op één bult

De meeste partners voegen de inkomsten samen. Hierbij wordt er niet gekeken naar een verschil in inkomen. De hoofdreden hiervoor is gemak. In hoeverre het verstandig is hangt ook af van of de partners samenwonend zijn of juist door het huwelijk zijn verbonden. Bij samenwoners kan het bij het later verbreken van de samenleving zorgen voor een discussie over wat van wie is. De meeste gehuwden hebben gekozen voor een (beperkte) gemeenschap van goederen. In dat geval kan het inkomen gezien worden als geld van beiden.

De meeste partners gaan op dezelfde manier met geld om

Zestig procent van de partners is van mening dat er geen verschil zit tussen hoe de beide partners met geld omgaan. Ze zitten dus op één lijn. Ongeveer 12,5 procent van de partners ziet de ander als de tegenpool als het gaat om de manier om met geld om te gaan. Bij die stellen zal de communicatie ook moeilijker verlopen. Ze hebben vaker ruzie over geld.

Belangrijk: maak duidelijke afspraken over geld

Duidelijke afspraken kunnen ervoor zorgen dat er voldoende geld wordt gespaard voor toekomstige doelen. De afspraken zijn een stok achter de deur om niet te veel geld uit te geven. Maak ook afspraken over wie wat betaalt. Schroom niet om het ook schriftelijk vast te leggen. In de loop der tijd kunnen afspraken vervagen, jullie weten dan dus niet precies meer wat er is afgesproken. Als alles op papier staat zijn misverstanden, en dus ruzies, te voorkomen of in ieder geval te verminderen.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 06-12-2023. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.