Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
  • 020-5312346
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Welke hulp kan je als ondernemer vanuit de gemeente krijgen?

Als ondernemer heb je recht op hulp van de gemeente bij financiële tegenspoed. Welke mogelijkheden zijn er?

Heb je een dipje in het inkomen en kun je niet rondkomen? Onder voorwaarden bestaat er recht op gemeentelijke hulp. Wat zijn de eisen?

Als ondernemer heb je geen vast inkomen. Je werkt bijvoorbeeld als zzp’er en je zit tussen twee opdrachten in. Of je hebt wel opdrachten, maar daarmee verdien je niet voldoende om van rond te komen. Werknemers hebben bij (gedeeltelijk) verlies van het inkomen recht op een WW-uitkering, maar ondernemers hebben hier geen recht op. Dat wil nog niet zeggen dat je op een houtje moet bijten. Iedereen heeft recht op het bestaansminimum. Er gelden wel eisen om voor financiële hulp in aanmerking te komen.

Klop bij de gemeente aan

Een paar weken geen of onvoldoende inkomen kunnen ondernemers vaak nog wel opvangen met een opgebouwd spaartegoed. Meerdere maanden geen inkomen opvangen met spaargeld is waarschijnlijk te veel gevraagd. Met een inkomen onder het bestaansminimum kan je aankloppen bij de gemeente voor hulp. Wacht daar niet te lang mee. Bouw geen schulden op door het uitstellen van het inroepen van hulp. Je kunt namelijk recht hebben op de Bbz-regeling. Dit Besluit bijstandsverlening zelfstandigen is in het leven geroepen om te voorkomen dat ondernemers in de bijstand komen of dat de onderneming failliet gaat.  

Wanneer heb je recht op de Bbz-regeling?

Deze regeling voorziet in een tijdelijke uitkering voor ondernemers. Het uiteindelijke doel is met een financiële tegemoetkoming het ondernemen weer op gang te helpen. Het helpen kan op verschillende manieren. Met een tijdelijke financiële overbrugging bijvoorbeeld een faillissement voorkomen. Het is aan de gemeente om in te schatten welke hulp het best passend is. De Bbz-regeling kan ook startende ondernemers hulp bieden bij het op poten zetten van een onderneming. 

Welke hulp kan de gemeente bieden?

De gemeente gaat inschatten welke hulp het beste past bij de situatie van de ondernemer. Een periodieke uitkering lijkt de meest voor de hand liggende. Dit is in principe een renteloze lening. Later wordt bepaald of de ondernemer de lening (deels) moet terugbetalen. De gemeente kan ook besluiten tot het verstrekken van een kapitaal in één keer. Met het bedrag in één keer kan bijvoorbeeld een noodzakelijke investering verricht worden. Een starter kan geholpen zijn met de begeleiding van een deskundige. Deze kosten kan de gemeente ook dragen. 

Er gelden wel voorwaarden voor de hulp van de gemeente

De regeling staat alleen open voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium. Je moet dus minimaal 1.225 uren per jaar in jouw onderneming steken. De gemeente zal ook een ondernemingsplan vragen waaruit blijkt dat de onderneming wel levensvatbaar is. 

Ondernemers die financieel zwaar weer verwachten, kunnen al in een vroeg stadium bij de gemeente aankloppen. De gemeente kan namelijk adviseren over hoe te handelen om te voorkomen dat er later geen recht op financiële hulp bestaat.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 06-06-2024. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.